مناطق تحت پوشش

باربری چیذر | ۲۲۸۹۵۲۹۷-۰۲۱ | اتوبار چیذر

  باربری و اتوبار چیذر با نیروی با تجربه و حرفه ای خود و فعالیت شبانه روزی دارد توانسته است که یک شرکت باربری معتبر شود اتوبار چیذربسیاری از تجهیزات بسته بندی خود را تغییر داده است و تجهیزات مدرن استفاده می کند مانند کشورهای صاحب سبک و همچنین تجهیزات حمل ونقل را تهیه کرده است […]