تماس با ما

تهران :غرب تهران
تلفن ۰۲۱۸۸۵۷۲۲۱۹

شماره های مدیریت:

۰۹۱۲۴۴۳۰۶۲۲


شماره های تماس شرکت حمل و نقل اتوبار و باربری امانت بار:

شعبه غرب تهران: ۴۴۳۶۶۲۴۵-۰۲۱

شعبه غرب تهران: ۴۴۳۶۶۲۴۷-۰۲۱

شعبه شرق تهران: ۴۴۳۸۹۴۳۵-۰۲۱

شعبه شرق تهران: ۸۸۶۷۹۳۶۹-۰۲۱

شعبه مرکز تهران: ۴۴۳۸۹۴۳۱-۰۲۱

شعبه مرکز تهران: ۸۸۵۷۲۲۱۹-۰۲۱

شعبه شمال تهران: ۲۲۸۹۵۲۸۱-۰۲۱

شعبه شمال تهران: ۲۲۸۹۵۲۹۷-۰۲۱