درباره ما

دیدگاه ما

باربری امانت بار هدف دارد تا بهترین امکانات را در اختیار شما قرا دهیم تا به بهترین نحو کار را پیش ببریم امکانات همیشه موفق نمی باشد باید همت زیادی کرد و کارکنان باتجربه را در اختیار داریم تا همه تجهیزات را با اصول انتخاب کنیم.
شما می توانید در هر نقطه ای از جهان با ما تماس بگیرید و ما در کسری از ثانیه خود را به شما می رسانیم شما اگر در شمال تهران تا شرق و از غرب تا شرق تهران دارای شعبات می باشیم شما با تماس با ما بهترین باربری و ارزان ترین باربری را انتخاب کردید.
درباره ما
درباره ما

مهارت های شرکت ما

بسته بندی
وانت بار
نیسان بار
کامیون
شرکت باربری امانت
  • کارکنان باتجربه
  • نیم قرن تجربه
  • دارای ۵۰ شعبه
  • جزئیات دیگر…

خدمات ما

چگونه با ما ارتباط برقرار کنید؟

شما می توانید برای برقراری تماس با ما از خطوط که در صحفه تماس با ما معرفی شد تماس بگیرید و باربری اینترنتی در اینترنت سرچ کنید و ما را پیدا کنید

مناطق تحت پوشش

ما بیشتر مناطق تهران را پوشش می دهیم و مژده داده می شود در آینده نزدیک بسیاری از مناطق تهران را پوشش  میدهیم